Участь молодіжних рад у муніципальних політиках: досвід північно-європейських країн для Харківщини та України

В європейських країнах молодіжні ради беруть активну участь у розробці та реалізації місцевих і регіональних політик. Особливо ефективні моделі та практики співпраці, в тому числі, в період кризи, демонструють норвезькі та фінські муніципалітети й молодіжні ради. Які є нормативні стимули для участі молоді у вирішенні питань розвитку міст, які дієві моделі співпраці міських та молодіжних рад і на які сфери зараз поширюється молодіжна участь, чому досвід північно-європейських країн корисний для громад Харківської області та України, в цілому – дослідив Аналітичний центр «Обсерваторія демократії».

Норвезька модель Mosjø для ефективної співпраці муніципалітету й молоді

У 2020 році муніципалітет норвезького міста Вефсн (Vefsn) в графстві Нурланд (Nordland) та молодіжна рада спільно розробили, а в січні 2021 року прийняли модель Mosjø (Mosjømodellen;  в україномовному варіанті – «модель Мечеті») як  базову для кращої співпраці між міською радою та молоддю. Нагорода «Молодіжний муніципалітет 2021 року» стала яскравим свідченням дієвості моделі, в підґрунті якої два головні напрями співпраці – між органами прийняття  рішень у муніципалітеті і молодіжною радою та між молодіжною радою і місцевою молоддю. За словами членів молодіжної ради, найбільшим досягненням стало те, що вдалося зберегти всю роботу і процедури під час пандемії Covid-19. Лідер молодіжної ради сказав: «Ми зробили все, що повинні були зробити. У нас є все, що ми робимо завжди, навіть під час кризи». З огляду на кризові обмеження, які стосувалися, в тому числі, й участі молоді у вирішенні міських питань, це вкрай важливо. Адже потрібно було створити й запровадити нові механізми комунікацій та участі. Але за наявності досконалої моделі співпраці проблема була лише в її пристосуванні до умов віддаленої роботи, що відбулося досить швидко.

Загальні підстави для молодіжної участі в муніципальних політиках закладає «Закон про муніципалітети та окружні муніципалітети», § 5-12 якого покладає на муніципальні ради та ради округів обов’язок створити молодіжну раду чи інший орган участі молоді. Це представницькі дорадчі органи, що обираються на два роки. Вони мають право висловлювати свою думку з питань, що стосуються молоді, можуть створювати робочі комітети з числа членів органу участі та реорганізовувати їх. «Закон про планування та будівництво» містить положення про те, що кожен муніципалітет несе особливу відповідальність за забезпечення активної участі молоді у питаннях, що стосуються її інтересів. Він зобов’язує муніципальну владу забезпечити створення спеціального механізму для захисту інтересів молоді під час планування та здійснення міської забудови (Розділ 3-3).

Отже, національне законодавство формує важливе підґрунтя для участі молоді у вирішенні питань розвитку міст – ставить муніципалітети перед необхідністю створювати молодіжні ради, співпрацювати з ними та враховувати позиції молоді у ключовій для кожного міста сфері – в будівництві і, відповідно, в розширенні міської інфраструктури. Конкретні моделі і форми молодіжної участі розробляють і впроваджують самі муніципалітети та молодіжні ради, а конкуренція за визнання «молодіжним муніципалітетом» є одним із вагомих факторів стимулювання для покращення співпраці з молоддю.

Модель міста Вефсн включає дві взаємопов’язані зони – політико-адміністративну (politisk og administrative sone) та молодіжну (ungdomssone). Вони відображають головні напрями роботи. Перша зона  – це співпраця молодіжної ради з муніципалітетом, друга – робота в молодіжному середовищі міста. У кожній зоні є кілька підрозділів, які висвітлюють завдання її головних учасників. На перетині між цими зонами – головний захід року, щорічний день місцевої молоді. Це відкритий загальноміський політичний семінар, на якому молодь, політики та чиновники дискутують та обговорюють питання розвитку міста. Результати й намічені плани стають підґрунтям для роботи і муніципалітету, і молодіжної ради. Вся модель показує, як молодь бере участь в муніципальній політиці, які засоби та практики для цього застосовує.

20.05.2024. І1

Джерело: сайт MED youth in focus. Mosjømodellen

Молодіжна рада – це перший сегмент політико-адміністративної зони. Вона має в муніципалітеті низку формалізованих прав. Регулярно проводить засідання та повідомляє про свої рішення ті структурні підрозділи міської ради, до компетенції яких належать питання. Висловлювати погляди й позиції щодо міських справ, які стосуються молоді – не лише право, але й обов’язок молодіжної ради. Муніципалітет забезпечує для молодіжної ради експертну допомогу та наставництво, а особисту відповідальність за це несе його представник у справах молоді. Крім того, при муніципалітеті є молодіжний прес-секретар, який допомагає молоді формулювати й доносити свої позиції з питань міського планування. Також він має переконатись, що міська влада почула молодь і взяла до відома її думки та ідеї. Прес-секретар забезпечує та підтримує ефективну комунікацію між муніципалітетом та молодіжною радою.

Другий сегмент отримав назву «Муніципальна рада та головування». Тут фіксуються права  представників молодіжної ради бути присутніми і виступати на засіданнях міської ради, надавати коментарі та вносити пропозиції з питань, що обговорюються, інформувати про свою роботу. Молодіжний прес-секретар також, як правило, присутній на засіданнях муніципалітету і комітетів, допомагає комунікувати та представляти позицію молоді. Таким чином, діяльність у політико-адміністративній зоні сприяє безпосередньому залученню молоді до розробки та реалізації муніципальної політики.

Найважливіша політична робота в молодіжній зоні проходить в молодіжний політичний день, який проводять ще з 2012 року. В цей день обговорюють актуальні для молоді міські питання і проблеми. Представники різних молодіжних груп і організацій, активні молоді люди висловлюють свої думки та ідеї стосовно того, що і як можна покращити в місті. За результатами цього дня молодіжна рада складає відгук про те, як, на думку молоді, працює муніципалітет, а також формулює пропозиції щодо покращення ситуації для молоді у місті Вефсн.  Звісно, молоді люди визначаються і з тим, що самі можуть зробити для задоволення своїх інтересів. Відгук та пропозиції за результатами цього дня виносять на політичний розгляд муніципалітету для коригування міських планів.

З 2020 року як продовження молодіжного політичного дня та в рамках підготовки до наступного запровадили програму для молоді під назвою «Команда Молода Зміна» (Team Ung Endring). Команда працює влітку під егідою молодіжної ради та керівництвом молодіжного прес-секретаря. До роботи намагаються залучати усіх охочих, навіть, без попереднього досвіду. Адже головне завдання команди – зробити місцеву політику актуальною для молоді, вчити її політичній участі й напрацьовувати такий досвід.

Політична майстерня – це політичний семінар, який періодично організовує молодіжна рада. На нього запрошують активну молодь, студентів, місцевих політиків, представників муніципалітету. Порядок денний також формує молодіжна рада. Як правило, він корелює із питаннями молодіжного дня. Це спільний форум молоді і представників муніципалітету. За результатами політичних майстерень молодіжна рада готує звіти, які стають підґрунтям для подальшої роботи в обох зонах – політико-адміністративній та молодіжній.

В щорічний День місцевої молоді обговорюють актуальні для молоді проблеми й питання. На нього запрошують авторитетних у місті людей, в тому числі, політиків, представників муніципалітету, фахівців у різних галузях. Під час пандемії захід проводили у online-форматі. 1300 учасників обговорювали теми психічного здоров’я, самотності, в тому числі, як наслідку пандемічних обмежень. Актуальним було й питання нових форматів роботи та співпраці з муніципалітетом в умовах пандемії, зокрема, використання цифрових платформ Menti та Google Drive. 

Молодіжна рада міста Вефсн активно працює у різноманітних міжнародних проектах, що спрямовані на підвищення якості участі молоді в місцевих політиках. Один із таких проектів стосувався захисту прав на політичну участь молоді під час пандемії Covid-19 в країнах Північного регіону. Країни Північної Європи ратифікували міжнародні декларації, які зобов’язують владу сприяти залученню молоді до вирішення усіх питань, що торкаються її інтересів. Проте, під час карантинних обмежень у багатьох містах цими правами знехтували, або згадали про них занадто пізно, що мінімізувало молодіжну участь. Тому молодіжні ради різних муніципалітетів північних країн провели моніторинг залучення молоді до політичної участі та підготували звіти й рекомендації. Зокрема, у звіті за 2023 рік «Участь дітей і молоді під час пандемії коронавірусу – Північні ініціативи» детально описали особливості залучення органами влади північних країн молоді до участі у вирішенні муніципальних питань під час пандемії та надали низку рекомендацій щодо її покращення. Також окремо представили рекомендації щодо покращення участі молоді для осіб, які приймають рішення у Північному регіоні. На особливу увагу заслуговує «стіна аргументів», де молодь та особи, які приймають рішення, обґрунтовують важливість молодіжної політичної участі під час криз, діляться досвідом її організації та дають поради, як краще працювати з молоддю саме в кризових умовах.

Робота молодіжних рад у фінських муніципалітетах

Розділ 24 «Закону про молодь» зобов’язує органи державної влади та муніципалітети забезпечувати для молоді можливості брати участь у місцевій, регіональній і національній молодіжних політиках та у розгляді питань, що стосуються молоді. Розділ 26 «Муніципального акту» зобов’язує міські ради організувати вибори молодіжних рад та створити умови для їх діяльності, а саме забезпечити можливість впливати на планування, підготовку, реалізацію та моніторинг діяльності різних підрозділів муніципалітету з важливих для молоді питань. Молодіжна рада має бути залучена до консультування та участі у прийнятті муніципальних рішень. Отже, ці норми ставлять міські ради в такі рамки, коли молодіжне представництво й участь не можуть бути суто формальними чи винятково дорадчими. Адже вплив молоді на усіх етапах прийняття і реалізації рішень, що стосуються її інтересів, є прямою вимогою законів.

Фінські молодіжні ради, як і в Норвегії та інших північних країнах, в період пандемії зіштовхнулись із карантинними обмеженнями й були відсторонені від участі в муніципальних засіданнях в online-форматі. Вони звернулися до асоціації місцевих молодіжних рад Фінляндії Nuva Ry. Ця спілка займається організацією адвокації та співпраці фінських молодіжних рад і груп впливу, просуванням позицій молоді на місцевому та державному рівнях.  Вона опублікувала на своєму веб-сайті заяву, в якій із посиланням на норми законів рекомендувала муніципалітетам та молодіжним радам організувати дистанційні засідання, забезпечити участь молодіжних рад із правом виступу в дистанційних засіданнях міських рад, проводити інші дистанційні заходи для залучення молоді до обговорення міських питань. Незважаючи на брак технічних навичок у муніципальних політиків та чиновників, на відсутність достатнього досвіду роботи у цифровому форматі, проблему вдалося вирішити. Більшість міських рад забезпечили можливості для молодіжної участі. Опитування молодіжних рад, яке провела асоціація у грудні 2021 року показало, що більше 77 % опитаних представників молодіжних рад мали можливість бути присутніми та виступати на засіданнях муніципалітетів.

У 2022 році у Фінляндії стартував трирічний  проект підтримки участі молоді у сферах соціального забезпечення на місцевому рівні «Території добробуту молоді». Це спільний проект Молодіжної академії, Асоціації молодіжних рад Фінляндії та Молодіжної асоціації Фінляндії, який фінансує міністерство освіти та культури. Він став продовженням роботи муніципалітетів по залученню молоді до розробки місцевих політик. Мета проекту – забезпечити представництво та участь молоді у сферах соціального захисту та сильніше «прив’язати» молодих людей до своїх громад шляхом підвищення якості соціальних послуг для них. Для реалізації проекту країну розділили на соціальні території (райони соціального забезпечення), які не обов’язково співпадають із муніципальними кордонами. Наступним кроком стало створення першої в країні молодіжної ради соціального забезпечення в районі соціального забезпечення Етеля-Саво (Etelya-Savo).

В рамках проекту створили мережу експертів, які підтримують організацію молодіжних рад в інших «регіонах добробуту», проводять заходи для діалогу молоді та фахівців, що приймають рішення у сфері соціальної політики, пілотують нові практики участі й механізми впливу молоді. На початку березня 2024 року представники молодіжних рад з різних регіонів Фінляндії зібрались, щоб обговорити з державними та місцевими політиками й чиновниками майбутнє соціальних територій. Фахівці зі сфери соціального забезпечення, Міністерства соціальних справ та охорони здоров’я, Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ обговорювали здатність сектору соціального забезпечення залучати молодь до прийняття рішень. Влаштували годину запитань до міністерських чиновників. Одним із її важливих результатів стало встановлення каналів прямої комунікації між молодіжними радами та тими, хто приймає рішення на рівні міністерств.

Муніципалітети, дружні до молоді

Близько 98 % фінських муніципалітетів мають молодіжні ради чи інші групи впливу молоді. Проте можливості для їх впливу на міські рішення різні. Тому асоціація молодіжних рад, часто, спільно з міністерством освіти та міськими радами розробляють різноманітні засоби для стимулювання зусиль муніципалітетів у напрямі розширення молодіжної участі. У липні 2022 року асоціація спільно із фінською агенцією «Taloustuikma» дослідили вплив участі молоді в міських справах на її прив’язаність до місця проживання.  Результати показали чітку залежність. Ті молоді люди, які задоволені своїми можливостями впливу й бачать, що їхня участь має значення, відповіли, що, швидше за все, залишаться жити в своєму місті. Про готовність переїхати заявили ті, хто песимістично оцінює свої можливості й результати участі. Це вагомий чинник мотивації для муніципалітетів. Адже, бажання молоді залишатись – це, передусім, перспектива збереження трудового ресурсу для розвитку міста.

Як і в Норвегії, у Фінляндії також відзначають муніципалітети, які створюють найкращі умови для участі молодіжних рад. Тут із 2019 року їх нагороджують сертифікатами «Муніципалітет, дружній до молодіжної ради». Критерії для отримання сертифіката спільно розробили асоціація молодіжних рад та уряд, а в березні 2024 року уряд оновив їх.

Щоб претендувати на сертифікат, муніципалітет має відповідати таким вимогам:

 • молодіжна рада ознайомлена із роботою муніципалітету;
 • молодіжна рада має представника в усіх муніципальних комісіях, за винятком виборчої та ревізійної;
 • представники молодіжної ради беруть участь у засіданнях муніципальної ради;
 • молодіжна рада має пряме право ініціативи перед муніципальною радою;
 • молодіжна рада має достатні ресурси для здійснення своєї діяльності;
 • на своєму веб-сайті муніципалітет повідомляє актуальну інформацію про молодіжну раду, її склад, розміщує порядок денний та протоколи засідань, а також контактну інформацію молодіжної ради та інструктора;
 • молодіжна рада бере участь у поданні заявки міської ради на отримання сертифіката та подає окрему заяву, в якій показує, як молодіжна рада може впливати на муніципалітет і його рішення.

Крім того, є додатковий перелік умов і вимога щодо відповідності, як мінімум, трьом з них:

 • працює спеціальний представник, який зміцнює співпрацю молодіжної ради та муніципалітету (опікун, радник тощо);
 • міська рада оплачує членство молодіжної ради в Асоціації фінських молодіжних рад;
 • муніципалітет надає молодіжній раді можливості безпосередньо взаємодіяти з його комітетами, комісіями, іншими підрозділами;
 • міська рада проводить сесії запитань з молодіжною радою, інформує останню про актуальні міські проблеми на зустрічах чи інших заходах;
 • муніципальна влада звертається до молодіжної ради з питань, що стосуються молоді.

Окрема заява молодіжної ради, що додається до заявки муніципалітету на сертифікат, містить відповіді на запитання: чи надає муніципалітет молодіжній раді достатні оперативні ресурси; чи  забезпечується вона необхідними умовами для своєї діяльності – приміщеннями, операційними фондами, радниками; як молодіжна рада оцінює можливості свого впливу на муніципалітет; чи компенсують членам молодіжної ради вартість проїзду на засідання. Інформацію, надану муніципалітетами та молодіжними радами, ретельно перевіряють і в разі невідповідності реальному стану справ чи порушення вимог можуть позбавити сертифіката. Термін його дії – один рік. У 2023 році такий сертифікат отримали ще 12 муніципалітетів. Якщо протягом цього року місто підтверджує своє дружнє ставлення до молоді, сертифікат продовжується ще на два роки. Зараз такий сертифікат мають 40 муніципалітетів. Вже триває подання заявок на 2024 рік згідно з новими вимогами.

Висновки та рекомендації

У Норвегії та Фінляндії загальнонаціональна нормативна база містить норми, що зобов’язують муніципалітети забезпечити молодіжним радам необхідні умови для участі у прийнятті всіх рішень, які стосуються місцевої молоді. Формально в деяких законах молодіжні ради називають консультативно-дорадчими органами. Однак, їхнє представництво в муніципальних комісіях і комітетах, присутність на засіданнях із можливістю представляти позиції й інтереси молоді та обов’язкова вимога до міських рад їх враховувати роблять молодіжні ради впливовими учасниками розробки й реалізації місцевих політик.

Вагомим стимулом покращувати умови для молодіжної участі є конкуренція муніципалітетів за статус «дружнього до молоді». Практики присудження подібних звань є не лише у північних, а й в інших європейських країнах. Як правило, вимоги і критерії розробляють спільно молодіжні асоціації, центральні й місцеві органи влади. Таке визнання і його збереження дає міським радам не лише іміджеві переваги, а й заохочує молодь залишатись у своїх містах. Наочне підтвердження – результати фінського дослідження. Для відбудови зруйнованих війною міських громад Харківщини утримання й повернення молоді є одним із головних факторів відбудови й подальшого розвитку. Тож про стимулювання дружнього ставлення до молоді варто дбати вже зараз. А для цього розробляти моделі ефективної молодіжної участі за зразками європейських та заохочувати конкуренцію міст за визнання дружнім до молоді. Адже багато наших молодих людей зараз перебувають у різних країнах і на власні очі бачать, як ці моделі працюють і як міста утримують молодь. Тому, вірогідно, симуляції не сприйматимуть.

Низка рекомендацій для муніципалітетів щодо покращення молодіжної участі в кризових умовах, представлених молодіжними радами північних країн, виглядають корисними для місцевих рад Харківської області. Адже їм також потрібно швидко і в умовах кризи, більш жорсткої, ніж пандемічна, налагоджувати співпрацю з молоддю. Але на відміну від північно-європейських країн, де головна проблема полягала у пристосуванні наявних ефективних моделей до кризових умов, українським місцевим та молодіжним радам потрібно починати з розробки самих моделей.

З урахуванням досвіду співпраці муніципалітетів та молодіжних рад у Норвегії та Фінляндії рекомендації для місцевих рад Харківської області та України, в цілому, включають такі кроки:

 • Розробити регіональну нормативну базу для залучення молоді до участі в розробці місцевих політик;
 • Обов’язково включити до нормативної документації положення про те, що: молодіжні ради функціонують при міських радах (а не при міському голові); міські ради зобов’язані забезпечити умови для ефективної діяльності молодіжних рад з детальним переліком цих умов – представництво молоді у департаментах, комісіях, комітетах міської ради; участь у засіданнях з правом виступу; менторську та фінансову підтримку діяльності молодіжних рад;
 • Розробити механізми врахування консультативної участі та позицій молодіжних рад у рішеннях міських рад, що стосуються інтересів молоді;
 • Передбачити реальні механізми молодіжної участі у вирішенні питань повоєнної відбудови й соціального розвитку міських громад;
 • Визначити головні шляхи забезпечення участі молодіжних рад в роботі місцевих рад в кризових умовах з урахуванням досвіду та рекомендацій, в тому числі, наданих в рамках «Північних ініціатив» у звіті 2023 року;
 • Адаптувати практики нагородження міських рад званнями і сертифікатами на кшталт «дружніх до молоді». Розробити й затвердити для цього відповідні нормативні положення з урахуванням критеріїв, які застосовують фінська асоціація молодіжних рад та уряд Фінляндії.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії».

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Citizen Oversight and Engagement in Local Political Processes», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».